TELLIJA TEADLIKKUS ERAMAJA EHITUSPROTSESSIS

Eramaja ehitamine on suur ja keerukas projekt, mis nõuab tellijalt suurt teadlikkust ja vastutust. Käesolev artikkel keskendub tellija teadlikkuse tõstmisele eramaja ehitusprotsessis ning annab ülevaate ehitusprotsessi olulisusest ja tellija mõjust selles. Selgitame, milline on tellija roll ja vastutus eramaja ehitusprotsessis ning anname ülevaate eramaja arhitektuurse kavandi loomisest, eelarvestamisest, projekteerimisest ja ehitusprotsessi erinevatest etappidest.

Loe lisaks

KREDEX TEHNILINE KONSULTANT

KredexI tehniline konsultant on teenus, mida korteriühistud saavad kasutada oma hoonete rekonstrueerimise projektide korraldamisel. Korteriühistud peavad sõlmima lepingu tehnilise konsultandiga või ettevõtjaga, kes pakub teenust. Tehnilise konsultandi peamiseks ülesandeks on koostöös korteriühistuga hoone rekonstrueerimise ehitusprojekti projekteerimine ja ehitushangete korraldamine ning rekonstrueerimistööde koordineerimine. Tehniline konsultant võib teostada ka omanikujärelevalvet, kui ta vastab ehitusseadustiku § 21 lõike 1 punktis 1 sätestatud pädevuse nõuetele.

Loe lisaks

OMANIKUJÄRELEVALVE

Tänases kaasaegses maailmas on kodu omanikuks olemine paljude inimeste unistus. Oma kodu omamine annab tunde turvalisusest ja kindlustundest ning võimaldab luua meeldiva ja mugava elukeskkonna. Kuid unistuste kodu ehitamine võib olla pikk ja keeruline protsess, mis nõuab suurt hulka teadmisi ja kogemusi ehitusvaldkonnast. Seetõttu on oluline leida usaldusväärne partner, kes suudab tagada ehituse kvaliteedi ja jälgida projekti edenemist ning tagada lõpptulemuse vastavust kliendi soovidele ja vajadustele. Tutvustame teile, kuidas saame aidata teil oma unistuste kodu ehitamisel ja tagada teile kõrgekvaliteedilise teenuse kogu ehitusprotsessi jooksul.

Loe lisaks

KORTERMAJADE REKONSTRUEERIMINE

Kortermajade rekonstrueerimine on oluline protsess, mis aitab parandada hoone tehnilist seisukorda ning vähendada elanike ülalpidamiskulusid. Selle protsessi juhtimine nõuab aga põhjalikku teadmist kortermajade ehitusest ja rekonstrueerimisest.

Loe lisaks
G-WHSVRGVJG8