Kommenteeri

KREDEX TEHNILINE KONSULTANT

KredexI tehniline konsultant on teenus, mida korteriühistud saavad kasutada oma hoonete rekonstrueerimise projektide korraldamisel. Korteriühistud peavad sõlmima lepingu tehnilise konsultandiga või ettevõtjaga, kes pakub teenust. Tehnilise konsultandi peamiseks ülesandeks on koostöös korteriühistuga hoone rekonstrueerimise ehitusprojekti projekteerimine ja ehitushangete korraldamine ning rekonstrueerimistööde koordineerimine. Tehniline konsultant võib teostada ka omanikujärelevalvet, kui ta vastab ehitusseadustiku § 21 lõike 1 punktis 1 sätestatud pädevuse nõuetele.

Tehniline konsultant peab olema Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt heaks kiidetud koolitusmooduli alusel läbinud korterelamute rekonstrueerimise pädevuskoolituse eksami ning vastama nõuetele, mis on sätestatud seaduses.

Konsultandi tööülesanded ehitusprotsessi läbiviimisel hõlmavad järgmisi tegevusi sõltuvalt konkreetsest projektist:

  1. Ehitusprojekti analüüs: Konsultant aitab korteriühistul analüüsida ehitusprojekti ning anda soovitusi projekti parandamiseks või optimeerimiseks vastavalt korteriühistu vajadustele ja eesmärkidele;

  2. Ehitusprojekti juhtimine: Konsultant aitab korteriühistul juhtida ja koordineerida ehitusprotsessi ja tagada, et tööd viiakse läbi õigeaegselt, eelarve piires ja vastavalt kõigile kvaliteedinõuetele;

  3. Kvaliteedikontroll: Konsultant aitab korteriühistul tagada, et ehitustööd vastavad kõigile kvaliteedinõuetele ning vajadusel teha muudatusi projekti käigus, et parandada kvaliteeti või vältida hilisemaid probleeme;

  4. Jätkusuutlikuse hindamine: Konsultant aitab korteriühistul hinnata ehitusprojekti kulude ja kasuteguri suhet ning anda soovitusi jätkusuutliku lahenduse leidmiseks;

  5. Tarnijate haldamine: Konsultant aitab korteriühistul hinnata ja valida sobivaid tarnijaid ning hallata suhteid nendega projekti jooksul;

  6. Dokumentatsiooni haldamine: Konsultant aitab korteriühistul korraldada ehitusprojekti dokumentatsiooni ning tagada, et kõik vajalikud dokumendid on olemas ja korrektselt täidetud;

Kredexi tehnilise konsultandi teenus on korteriühistu jaoks väga oluline, sest see aitab tagada, et rekonstrueerimistööd viiakse läbi vastavalt nõuetele ja kvaliteetselt. Kvaliteetne rekonstrueerimine tähendab suuremat energiatõhusust, mis omakorda vähendab korteriühistu ühistu elektriarveid ja parandab hoonete üldist seisukorda. Samuti on kredexi tehniline konsultant võimeline aitama korteriühistul leida sobivaid rahastamisvõimalusi ning koostama taotlusi erinevate toetuste saamiseks. Võib öelda, et kredexi tehniline konsultant on korteriühistu jaoks oluline partner nende hoonete rekonstrueerimisel.

Kui olete huvitatud Kredexi toetuste taotlemisest ja soovite oma korteriühistule kasulikku nõu saada, siis julgustame teid meiega ühendust võtma. Meie professionaalne tehniline konsultant on valmis teid aitama kõikides tehnilistes küsimustes, mis on seotud Kredexi toetuste taotlemise ja kasutamisega. Oleme kindlad, et suudame pakkuda teile väärtuslikku nõu ja abi, et tagada teie projekti edukas läbiviimine. Võtke meiega ühendust ja saate kindlasti oma korteriühistu jaoks parima lahenduse!

Lisa kommentaar

Email again:
G-WHSVRGVJG8