TEADLIK TELLIJA

Teadlik Tellija OÜ eesmärk on pakkuda klientidele kvaliteetset ja usaldusväärset ehitustehnilist teavet, mis aitab klientidel teha informeeritud otsuseid ning leida asjatundlikke spetsialiste ehitiste
projekteerimisel, rajamisel, renoveerimisel ja kinnisvara omaniku vahetusprotsessis.

Meie põhitegevusteks on ehitusmaksumuse hindamine, ehitiste projekteerimise ja ehituskorraldus, ehitiste põhjalike paikvaatluste läbiviimine ehitise auditi või ekspertiisi koostamiseks, kasutusloa
taotlemiseks ning kliendile kinnisvara ostu- või müügieelseks ehitustehniliseks konsultantsiooniks.